Forskning

Forskning på virkningen av floating
Ny forskning ble presentert i forbindelse med Sven-Åke Bood sin doktoravhandling okt. 2007. Studiene viste at floating er en effektiv måte å minske langvarig stressrelatert smerte. Testpersonene var i floatingen 12 ganger. Testresultatet viste positiv innvirkning på følgende:
* Søvnkvaliteten
* Angst
* Man kjente seg mer optimistisk
* Stress
* Depresjon
* Vitaliseringshormonet prolaktin
* smerterLes hva Proffesor Torsten Norlander, Doktor i Psykologi Sven-Åke Bood og Doktor Anette Kjellgren skriver i sitt forskningsarbeide.
http://www.kau.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/forskning/5486
http://www.kau.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/forskning/4294
http://www.kau.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/forskning/2525

Liste over gjennomførte studier i Sverige
1. Norlander, T., Bergman, H. & Archer, T. (1998). Effects of flotation REST on creative problem solving and originality. Journal of Environmental Psychology, 18, 399-408. (40 deltagare)
2. Norlander, T., Bergman, H. & Archer, T. (1999). Primary process in competitive archery performance: Effects of flotation REST. Journal of Applied Sport Psychology, 11 , 194-209. (20 deltagare)
3. Sandlund, E. S., Linnaryd, M. & Norlander, T. (2001). Effects of stress versus flotation-REST relaxation on creativity and literacy skills in advanced English as a Second Language (ESL) composition. RASK. International Journal of Language & Communication, 15, 95-113. (28 deltagare)
4. Norlander, T., Kjellgren, A. & Archer, T. (2001). The experience of flotation-REST as a function of setting and previous experience of altered state of Consciousness. Imagination, Cognition and Personality, 20, 161-178. (28 deltagare)
5. Kjellgren, A., Sundequist, U., Norlander, T. & Archer, T. (2001). Effects of flotation-REST on muscle tension pain. Pain Research and Management, 6, 181-189. (37 deltagare)
6. Norlander, T., Kjellgren, A. & Archer, T. (2003). Effects of flotation- versus chamber-restricted environmental stimulation technique (REST) on creativity and realism under stress and non-stress conditions. Imagination, Cognition and Personality, 22, 341-357. (38 deltagare)
7. Kjellgren, A., Sundequist, U., Sundholm, U., Norlander, T. & Archer, T. (2004). Altered consciousness in flotation.REST and chamber-REST: Experience of Experimental Pain and Subjective Stress. Social Behavior and Personality, 32, 103-115. (23 deltagare)
8. Bood, S. Å., Sundequist, U., Kjellgren, A., Nordström, G. & Norlander, T. (2005). Effects of flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique) on stress related muscle pain: What makes the difference in therapy, attention-placebo or the relaxation response? Pain Research and Management, 10, 201-209. (32 deltagare)
9. Bood, S. Å., Sundequist, U., Norlander, T., Nordström, L., Nordenström, K., Kjellgren, A. & Nordström, G. (2006). Eliciting the relaxation response with help of flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique) in patients with stress related ailments. International Journal of Stress Management, 13, 000-000. (70 deltagare)
10. Bood, S. Å., Sundequist, U., Kjellgren, A., Nordström, G. Norlander, T. (submitted). Effects of flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique) on stress related muscle pain: Are 33 flotation sessions more effective as compared to 12 sessions? Manuscript submitted for publication. (37 deltagare)

Totalt har 353 deltagare medverkat i de genomförda studierna.

Pågående studier: Subjective experiences in tank Fibromyalgia Whip-lash Therapy Utdrag ur studien FLOATING MINSKER STRESSRELATERT SMERTE (nr 8) Studier viser at personer som lider av stressrelaterte helseproblemer som langvarig smerte, depresjon, utbrenthet eller angst ofte har god hjelp av flytbehandling.

Resultatet står sig även fyra månader efter behandlingsperioden.
Det visade sig att flytbehandlingen är ett effektivt sätt att utlösa kroppens avslappnings-respons. Nivån av stresshormoner sjunker under och efter flytbehandling. Vidare utsöndrades "livskraftshormonet" prolaktiv i större mängd vilket ökade effekten på behandlingen.

Följande resultat kunde utläsas efter sju veckors studier på 32 personer
22 % var helt smertefrie
56 % opplevde en klar forbedring
19 % ingen forandring
3 % en forverring
23 % sov bedre
31 % opplevde mindre stress
27 % kente mindre angst
24 % kom helt eller delvis ut av sin depresjon

Skillnaden mellan att flyta 12 gånger eller 33 gånger var inte så stor. De som flöt 33 gånger hade endast något bättre smärtlindring och lite bättre blodtryck. Pågående forskning indikerar dock att för fibromyalgi och whip-lash behövs fler behandlingstillfällen. Vidare visar studierna att patienter som går i samtalsterapi snabbare uppnår goda resultat om de kombinerar terapin med floating


Du kobler ut alle dine sanser »

oktober 22, 2012

Image Noe av det genuine ved floating er at det ikke er noe som kan påvirke sansene dine. Kroppen bringes inn i en nærmest vektløs tilstand, mens sinn er avsondet fra alle ytre påvirkninger.
Floating må ikke forveksles med tørrfloating som ikke har samme helseeffekt. Les mer

Andre produkter:

I linkene nedenfor kan du lese mer om våre andre produkter.